مباحث السرینچک – جلد چهارم

وه کوو نه مامه ییک به سه ر بادا

شهر هوشمند

ناله سوخته

( زندگینامه استاد حسن زیرک)

افزودن به سبد خرید

مندالان و زیکره کان

که یکی دوژمن

افزودن به سبد خرید