لیکولینه وه یک له سه ر رابردوو و ییستاکه ی چاپه مه نیی کوردی له سوریا و ترکیا

لیکولینه وه یک له سه ر رابردوو و ییستاکه ی چاپه مه نیی کوردی له سوریا و ترکیا

محمد مالمیسانژ, سینا احمدی

شومیز/ وزیری/ 1000نسخه

چاپ اول/1392/ 112صفحه

انتشارات علمی کالج

978-600-5827-84-2

دیدگاه ها

درصورتیکه مایلید ثبت دیدگاه با نام و مشخصات خودتان انجام شود و امکان نظردهی و پاسخگویی به نظرات سایر کاربران را داشته باشید، باید در سایت ثبت نام کنید.

لطفا بر روی "من ربات نیستم" کلیک کنید و به سوال پرسیده شده جواب بدهید سپس بر روی دکمه ارسال کلیک کنید.