طراحی نوین و هوشمند برق ساختمان

طراحی نوین و هوشمند برق ساختمان

علی اکبر یوسف نژاد

شومیز/ وزیری/ 1500 نسخه

چاپ اول/1390/ 240 صفحه

انتشارات علمی کالج، فانوس اندیشه، حریم دانش

978-964-2706-19-8

دیدگاه ها

درصورتیکه مایلید ثبت دیدگاه با نام و مشخصات خودتان انجام شود و امکان نظردهی و پاسخگویی به نظرات سایر کاربران را داشته باشید، باید در سایت ثبت نام کنید.

لطفا بر روی "من ربات نیستم" کلیک کنید و به سوال پرسیده شده جواب بدهید سپس بر روی دکمه ارسال کلیک کنید.