شاری یاری

شاری یاری

امانی خالد, فریدون میراحمدی, محمدفرید کس نزانی

شومیز/ خشتی/  1000 نسخه

چاپ اول/1394 / 12صفحه

انتشارات علمی کالج

978-600-7168-74-5

دیدگاه ها

درصورتیکه مایلید ثبت دیدگاه با نام و مشخصات خودتان انجام شود و امکان نظردهی و پاسخگویی به نظرات سایر کاربران را داشته باشید، باید در سایت ثبت نام کنید.

لطفا بر روی "من ربات نیستم" کلیک کنید و به سوال پرسیده شده جواب بدهید سپس بر روی دکمه ارسال کلیک کنید.